Rasked asjad teeme kohe ära,
võimatud võtavad veidi aega

Debitum Collectio ettevõte numbrites

132

Sissenõudmismenetluste arv

960 000€

Tagasitoodud raha

9.7

Kliendirahulolu

Meie meeskond

null

Viljar Subka

Võlgade sissenõudmine, klientide esindamine tsiviil- ja kriminaalmenetluses

null

Aire Põder

Võlgade sissenõudmine, klientide esindamine tsiviil- ja kriminaalmenetluses

null

Arved Liivrand

Võlgade sissenõudmine, riski- ja juhtimisaudit, tausta- ja krediidiuuring

null

Indrek Põder

Võlgade sissenõudmine, klientide esindamine tsiviil- ja kriminaalmenetluses

Suured asjad sünnivad alati koostöös ja meeskonnas

Uudised

Täitemenetluses olevate nõuete aegumine

Alates tänasest saab esitada avaldusi täitemenetluse lõpetamiseks nõude täitmise aegumise tõttu.

Juhatuse liikmele võib erandjuhul kahjunõude esitada kümne aasta jooksul

Tänase Riigikohtu üldkogu otsusega muudeti Riigikohtu tsiviilkolleegiumi varasemat seisukohta

Võlgniku ja võlausaldaja huvid

Kas kohut ja kohtutäiturit on üldse vaja? Eesti põhiseadus annab igaühele õiguse pöörduda enda õiguste kaitseks kohtusse.