UUS! Kuupõhine õigusteenus, kus minuteid lugema ei pea!

UUS! Kuupõhine õigusteenus, kus minuteid lugema ei pea!

Sõltumata majandusharust on tänases etteennustamatus turuolukorras vajalik igal ettevõttel ennast ette valmistada ootamatusteks. Täna äparduvad ka parimad äriideed ja kindel ei saa olla ka vanadele partnersidemetele. Kui ostate endale uue auto, siis ei võta Te ju riski ilma kaskota sõita. Aga miks peaks Te sellise riski oma ettevõttele võtma jättes juriidika pilla-palla? Meil on Teile … Loe lähemalt

Õigusvaidluste lahendamine fikseeritud hinnapakkumisega

Võlgnevuste sissenõudmine pole kunagi ettevõtte või organisatsiooni põhitegevuseks, kui just tegemist pole inkassoteenuseid osutava firmaga. Debitoorne võlgnevus ei ole ettevõtte juhtide igapäevane mure ja raske on juhil kõikide teemadega samaaegselt kursis olla.  Üldlevinud arvamus on, et kui arvet ei tasuta õigeaegselt, siis on tegemist võlgnevusega. Siiski ei ole kõik võlgnevused mitte võlgnevused, vaid osa neist … Loe lähemalt

Categories Määratlemata

TÄHELEPANU!!!

Täna on saanud mitmed äriühingud justkui Debitum Collectio OÜ töötaja nimel alloleva e-kirja. Anname teada, et viidatud e-kirja näol on tegemist pettusega ning meie ettevõttes sellise nimega isikut ei tööta. Palume nimetud kiri jätta tähelepanuta.    

Categories Määratlemata

Toome teieni järgmise kaasuse rubriigist “Miks nad võlgu jäid?“

Tihti on inkassokaasused olemuselt väga lihtsad, ei mingeid keerukaid kombinatsioone. Lihtsalt jäetakse maksmata saadud teenuse eest. Firma A pakub avatäidete (uksed, aknad jms) paigaldus- ja hooldusteenust.  Firma B ostis firmalt A välisukse. Ostetud kauba eest esitatakse A poolt B-le arve, mille B ka tasub.  B ei soovi arvele Tellija objekti aadressi. Uks sai paigaldatud ja … Loe lähemalt

Categories Määratlemata

Majandus jahtub, võlad kuumenevad

Postimehe majandusrubriik kirjutab 01. veebruari artiklis, et Rootsit on tabanud erakordne pankrotilaine. Lähemalt saate sellest lugeda siin. Vajalik lugemine, et olemasolevat majanduskliimat mõista. Kuigi me ei ole Rootsi, siis trendid on sektorite kaupa täpselt samad. Milliseid soovitusi jagatakse Eesti firmadele majandusraskuste tekkimisel saate lugeda Äripäevas (1.veeb.2023) “Pankrotihaldur: mõnikord on mõttekas ettevõtte tappa, et uus asutada“. … Loe lähemalt

Categories Määratlemata

Toome teieni järgmise kaasuse rubriigis “Miks nad võlgu jäid?“.

Järgnev juhtum on elust enesest, kus võlgnikuks on välismaine äriühing. Soomes asuv firma A (tellija) sõlmib lepingu Eesti firmadega B ja C (teostajad) metallkonstruktsioonide valmistamiseks. Eesti firmad B ja C ei ole omavahel kuidagi seotud nende tellimustega. Samuti on lepingud on sõlmitud eri aegadel eri toodete valmistamiseks. Eesti firma B teostab tööd õigeaegselt ja saadab … Loe lähemalt

Miks nad võlgu jäid – 12 aastat koostööd.

Alustame oma uudiste blokis uut rubriiki “Miks nad võlgu jäid?“. Rubriigi eesmärk on reaalsete võlajuhtumite näidetel selgitada, kuidas võlg tekib ja kuidas  võlgnikud selles olukorras käituvad. Nende lugude käigus kummutame nii mõnegi müüdi, mis inkassoteenusega seondub. Me ei räägi nendest juhtumitest, kus ettevõtjat või ettevõtet on tabanud halb äriõnn ja võlgnik pole suuteline oma kohustusi … Loe lähemalt

Categories Määratlemata

Aegunud parkimistrahv

Debitum Collectio OÜ julgustab kõiki aegunud parkimistrahvidega tegelema ning kellel soovi, võib meie poole pöörduda. Kahjustatud pool kaotab õiguse leppetrahvi nõuda, kui ta mõistliku aja jooksul pärast kohustuse rikkumise avastamist teisele lepingupoolele ei teata, et ta leppetrahvi nõuab (VÕS § 159 lg 2). Viimasel ajal on meedias tihti kirjutatud aegunud parkimistrahvide sissenõudmisest. TsÜS § 142 … Loe lähemalt

Välisriigi parkimistrahvi aegumine

Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuste täitmisest. Kokkuvõtvalt saab nõuet maksma panna seaduses sätestatud tähtaja jooksul ja see tähtaeg on nõude aegumise tähtaeg. Kui nõude aegumise tähtaeg on möödunud, on isikul õigus keelduda enda kohustuse täitmisest … Loe lähemalt

Categories Määratlemata

Kas pangalaen või debitoorne võlgnevus?

Rääkides võlgnevustest üldisemalt, siis seondub see eelkõike võlgniku võimetusega tasuda saadud toodete või teenuste eest. Paljudele võib see ka assotsieeruda hoopis võlgniku soovimatusega tasuda kaupade või teenuste eest. Kui esimesel juhul võib põhjuseks olla kas näiteks halb äriõnn, siis soovimatuse puhul on tegemist tahtliku otsusega mitte tasuda. 6.veebruari Äripäevas oli artikkel “Jää hüvasti, odav raha: … Loe lähemalt

Categories Määratlemata