Välisriigi parkimistrahvi aegumine

Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuste täitmisest.

Kokkuvõtvalt saab nõuet maksma panna seaduses sätestatud tähtaja jooksul ja see tähtaeg on nõude aegumise tähtaeg. Kui nõude aegumise tähtaeg on möödunud, on isikul õigus keelduda enda kohustuse täitmisest ehk parkimistrahvi tasumisest. Võlgniku jaoks ei tähenda see seda, et nõude aegumise korral nõue iseenesest lõppeb. Tegemist on pelgalt olukorraga, kus võlausaldaja jaoks on lõppenud kohtulik kaitse.

Üldiselt on välisriigis saadud parkimistrahvi nõude aegumise tähtaeg 3 aastat nõude sissenõutavaks muutumisest. Oluline on eristada parkimistrahvi puhul, kas tegemist on avalik-õigusliku nõudega või eraõigusliku nõudega. Seega soovitame pöörata tähelepanu parkimistrahvi aluseks olevatele dokumentidele ning seal sisalduvatele kuupäevadele. Vastavad dokumendid saate küsida/välja nõuda inkassoettevõttelt, kes Teilt parkimistrahvi sisse nõuab. Ühtlasi soovitame Teil pöörata tähelepanu isikuandmete töötlemisele, mille kohaselt võlasuhte rikkumisega seotud isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ja edastatud andmete töötlemine kolmanda isiku poolt ei ole lubatud, kui kohustuse rikkumise lõppemisest on möödunud rohkem kui viis aastat.

Kui Teil tekib küsimusi, siis aitame Teid suhtluses inkassoettevõtetega. Võtke meiega ühendust info@dcollectio.ee