Inkassoteenused

Oleme Teile abiks võlgnevuste sissenõudmisel, et saaksite oma aega otstarbekalt kasutada ja keskenduda oma põhitegevusele.
Ärge raisake oma aega ja usaldage võlgade sissenõudmisega tegelemine spetsialistidele, kes tegelevad sellega igapäevaselt.

Pakume Teile usaldusväärset koostööd, mis seisneb võlgnevuste pidevas ja operatiivses sissenõudmises ning Teile tagasiside andmises.

Tegeleme igapäevaselt:

  • võlanõuete sissenõudmise, müügi ja loovutamisega;
  • kohtuvälise ja kohtuliku võlgade sissenõudmisega;
  • võlausaldaja esindamisega suhtluses võlgnikega (läbirääkimised, kokkulepete sõlmimine, dokumentide ettevalmistamine, esindamine kohtus);
  • kuriteoavalduse esitamine ja võlausaldaja esindamine õiguskaitseorganites (politsei, prokuratuur ning Maksu- ja Tolliametis).