Kohtulik võlgade sissenõudmine

Kohtulik võlgade sissenõudmine on üldjuhul tingitud sellest, et võlgnik on kättesaamatu või vaidlustab võlgnevuse.

Tihti võlgnikud vaidlustavad võlgnevuse pahatahtlikult selleks, et võita aega või peita enda vara. Enne kohtusse pöördumist tuleb analüüsida kas ja millised õiguslikud positsioonid võlausaldajal kohtumenetluses on. Kohtumenetlus on aja- ja ressursimahukas. Sageli käib võlausaldaja aastaid kohtus ja saavutab seal võidu, kuid enda nõuet võlgniku vastu maksma panna ei suuda. Selleks, et nõuet maksma panna, tuleb vaadata laiemat pilti, mitte hinnata kohtuotsust ja nõuet pelgalt juristi pilguga.

Esindame Teid kõigis kohtuastmetes võlgnevuse sissenõudmisel. Koostame ja esitame maksekäsu kiirmenetluse, hagimenetluse, täitemenetluse, pankrotimenetluse ja saneerimismenetluse kõik vajalikud dokumendid. Vajadusel esitame võlgniku suhtes kuriteoteate prokuratuuri või politseisse.

Rasked asjad teeme kohe ära, võimatud võtavad veidi aega.