Kohtuväline võlgade sissenõudmine

Kohtuvälises võlgade sissenõudmismenetluses teeme kõik, et võlgnik alustaks võlgnevuse tasumist esimesel võimalusel. Esmalt tuvastame võlgniku tausta ja maksevõimekuse. Suhtleme võlgnikuga ning leiame osapooli rahuldava lahenduse võlgnevuse tasumiseks. Kokkuleppe mittesaavutamisel kasutame kõiki seadusest tulenevaid võimalusi nõude maksmapanekuks ning selle kätte saamiseks.

Koostame ja esitame võlgnikule meeldetuletus- ja hoiatuskirju. Vajadusel sõlmime võlgnikuga võla tasumise kokkulepped ja maksegraafikud. Esindame võlausaldajaid notaris notariaalsete kokkulepete sõlmimisel ning avalikustame võlgniku võlgnevused avalikes registrites ning enda kodulehel.

Kohtuväline võlgade sissenõudmine on kõige kiirem ja efektiivseim sissenõudmisviis. Menetluse raames leitakse kontakt võlgnikuga ning arvestades võlgniku finantsvõimekust sõlmitakse kokkulepe võlgnevuse tasumiseks.

 

Üldjuhul on kohtuväline võlgade sissenõudmise protsess lihtne, kui nõue on selge, selle üle puudub vaidlus ning võlgnik ei ole püsivalt maksejõuetu.
Soovitame võlausaldajal võimalikult kiiresti alustada kohtuvälist võlgade sissenõudmist.

Meie kogemus ütleb, et kes alustab koheselt võla sissenõudmist, selle nõue saab tõenäoliselt täidetud. Mida vanem nõue, seda keerulisem on nõuet sisse nõuda ning ajas muutub võlgniku likviidsus.