Aire Põder

Aire Põder

Pikaaegne töökogemus õiguskaitsesüsteemis kriminaalmenetluse läbiviimisel, töötanud erinevatel ametikohtadel Politsei- ja Piirivalveametis.

Pikaaegne töökogemus võlgade sissenõudmisel nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.

Alati väljas kliendi huvide eest.