Indrek Põder

Indrek Põder

Omab pikaaegset töökogemust õiguskaitsesüsteemis kriminaalmenetluste läbiviimisel, millest enamus aega töötanud Kaitsepolitseiametis.

Pikaaegne töökogemus võlgade sissenõudmisel nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses, samuti esindab kliente kriminaalmenetlustes.

Alati väljas kliendi huvide eest ning leiab erinevaid lahendusi ka kõige raskemates olukordades.