Sander Põder

Sander Põder

On kõrgelt tunnustatud võlamenetluse ekspert, kelle oskused ja kogemused katavad nii lihtsate kui ka eriti keerukate juhtumite lahendamise. Tema karjäär võlgade sissenõudmise valdkonnas on muljetavaldavalt mitmekülgne, hõlmates tööd Balti riikides, Skandinaavias, Euroopas kui ka endistes SRÜ riikides.

Sanderi tööalane lähenemine põhineb põhjalikul analüüsil ja personaalsel lähenemisel igale juhtumile, tagades, et iga võlanõue saab lahendatud viisil, mis on optimaalne nii võlgniku kui ka võlausaldaja jaoks. Tema pikaajaline kogemus läbirääkimistel võimaldab tal saavutada tulemusi, mis ületavad sageli klientide ootusi.

Sander on tuntud oma võime poolest luua ja säilitada tugevaid professionaalseid suhteid, mis on oluliseks aspektiks võlanõuete menetlemisel ja ka keerukamate juhtumite lahendamisel, mis vajavad loovaid ja strateegilisi lahendusi. Tema pühendumus, detailidele orienteeritus ja järjekindlus on toonud edu paljudes väljakutset pakkuvates olukordades.