Viljar Subka

Viljar Subka

20 aastat kogemust õiguskaitsesüsteemis kriminaalmenetluste läbiviimisel, millest enamus aega töötanud Kaitsepolitseiametis.

Pikaaegne kogemus klientide esindamisel kohtumenetlustes nii tsiviil- kui kriminaalvaldkonnas.

Omab kogemust vaidlustes riiklike instantsidega.

Leiab ka keerulisemates olukordades lahendused klientide probleemidele.