Taustauuringud ja krediidijärelevalve

Pakume sisulist taustauuringut ja krediidijärelevalvet ettevõtetele, kes igapäevaselt müüvad tooteid maksetähtajaga. Lisaks klientide osas tehtavale krediidijärelevalvele teostame ka taustauuringuid koostööpartnerite ja ka töötajate osas kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega.

Taustauuringust selgub, kas isiku maksekäitumine on korrektne või mitte ning kas isikuga võib minna tehingusse või mitte. Taustauuringule tasub kulutada nii aega kui raha.

Ennetav tegevus on alati efektiivsem ja soodsam. Järeltegevus on alati kulukam ning tekkinud kahju ei ole tihtipeale võimalik heastada.

Ka avalikest andmetest on tihipeale võimalik saada vihjeid kas tehingupool on usaldusväärne või mitte.

Meie käsutusse on koondatud enimlevinud avaliku- ja erasektori andmebaasid, mille abil saab hinnata ja kontrollida tehingupoole tausta ja maksekäitumist ning seeläbi vähendada ettevõtte äririski.