Kaupade eksportijad üllatasid positiivselt

Statistikaamet andmete püsis Eesti 2020 aasta väliskaubanduse bilanss positiivne ja kaupade eksport püsis 2019 aasta tasemel.

Eksport kahanes võrreldes 2019 aastaga vaid 1% võrra. Aasta alguses vähendasid palju ettevõtted tootmismahtusid, sest piiriülene kaubavahetus oli raskendatud.

Kolmadas ja neljandas kvartalis sai aga eksport hoo sisse. Suurimad kaubagrupid, mida eksporditi olid elektriseadmed, puit ja puidutooted ning põllumajandussaadused ja toidukaubad.

Kui teie ettevõte tarnib kaupu või teenused eksportivatele ettevõtetele, siis nendele numbrite valguses võite eeldada, et makseraskusete risk on madal.

Täpsemalt lugege numbristest ja trendidest: https://www.stat.ee/et/uudised/valiskaubandus-detsember-2020