Kohtute töökoormus kasvas eelmisel aastal

Justiitsministeeriumi kokku pandud statistikast selgus, et maakohtutele laekus 2020. aastal viimase seitsme aasta suurim hulk tsiviilasju, kuid neid lahendati 7% rohkem kui aasta varem.

Kokku saabus kohtusse 33 658 tsiviilasja, millest 20% moodustasid laenu ja krediidilepingutega seotud vaidlused.

Maksekäsu kiirmenetluses esitati Pärnu maakohtu Haapsalu maksekäsuosakonnale viimaste aastate rekordarv avaldusi, kokku 45 566 ning aastaga lahendati üle 49 000 avalduse.

Kokkuvõtte leiate https://www.just.ee/et/uudised/kohtute-tookoormus-kasvas-eelmisel-aastal