Majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg on sellel aastal 30. juuni

Sellel aastal on taas äriühingutel, mittetulundusühingutel ja sihtasutustel majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg 30. juunil 2021. Oluline on tähele panna, et eelmisel aastal oli aruande esitamise tähtaeg erandkorras oktoobri lõpus, siis sel aastal on tähtaeg sama, mis varasematel aastatel.

30. juuniks on majandusaasta aruande esitamise kohustus kõigil juriidilistel isikutel, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2020. Majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul, kui majandustegevust ei toimunud. Aruande saab esitada elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaali ( https://ettevõtjaportaal.rik.ee/ ) kaudu.