Maksmata arveid tuleb juurde

12.juuni Äripäeva artiklist “Uuring vihjab, et maksmata arveid tuleb juurde“ (link artiklile https://www.aripaev.ee/uudised/2023/06/12/uuring-vihjab-et-maksmata-arveid-tuleb-juurde) tõstatub probleem, mis süveneb. Artiklis kajastatud andmed tulenevad 2023 aasta rahvusvahelisest uuringust, mis viidi läbi 29 Euroopa riigis (kaasa arvatud Eestis). Eesti ettevõtetest pidas seda probleemiks ligi 77% küsitletutest.

Debitum Collectio OÜ igapäevane kogemus oma võlausaldajatest klientide esindamisel toetab võlgnevuste tõusutrendi. Seda eriti ehitussektoris. Sagenenud on juhtumid, kus lihtsalt pahatahtlikult ei tasuta arved, seejuures ilma mingit pretensiooni või vaidlust tõstatamata.

Siit ka Debitum Collectio OÜ soovitus kõigile võlausaldajatele – Ärge oodake kuni Teie võlgnik muutub maksejõuetuks või esitab pankrotiavalduse kohtule! Sellisel juhul on finantsasutused esimesed järjekorras, kelle nõudeid täidetakse. Kas Teie aga oma võla kätte saate, on küsitav.