Miks nad võlgu jäid – 12 aastat koostööd.

Alustame oma uudiste blokis uut rubriiki “Miks nad võlgu jäid?“.

Rubriigi eesmärk on reaalsete võlajuhtumite näidetel selgitada, kuidas võlg tekib ja kuidas  võlgnikud selles olukorras käituvad. Nende lugude käigus kummutame nii mõnegi müüdi, mis inkassoteenusega seondub. Me ei räägi nendest juhtumitest, kus ettevõtjat või ettevõtet on tabanud halb äriõnn ja võlgnik pole suuteline oma kohustusi täitma. Sellisel juhul pole tegemist pahatahtliku võlgnikuga ja huvitaval kombel on paljud neist on valmis oma kohustused ajatama ja maksegraafikud koostama. Kogu Debitum Collectio OÜ võlgnevuste portfellist moodustuvad sellised võlajuhtumid vähem kui 20%.

 

Aga vaatame, mis on  ülejäänud 80% võlgnevuste taga? Kuidas võiks näiteks kahe ettevõtte vaheline pikaajaline äritegevus, mida ka tihti partnerluseks nimetatakse, mõjutada võlgnevuse teket. Järgnev juhtum elust enesest.

Teenuse pakkuja firma A on tellija firma B-le osutanud puhastusteenust 12 aasta vältel. Selle ajal jooksul pole firma A kokku puutunud mõistega debitoorne võlgnevus. Olukord muutub, kui A ja B ei jõua järjekordsel hinnaläbirääkimisel mõlemaid poolt rahuldava tulemuseni. Seejärel saadab firma A firmale B lepingu lõpetamise teate, milles teavitatakse, et teenuse osutamine lõpetatakse 30 päeva pärast. Teates märgib A ära ka viimase teenuse osutamise kuupäeva. Peale lepingu lõppemist, uuel kalendrikuul esitab teenuse pakkuja A tavapäraselt tellijale B osutatud teenuste eest arve. Tellija B viivitab arve tasumisega. Teenuse pakkuja A edastab B-le viivisarve. Peale viivisearve saamist tasub Tellija B arvest 50%, tuues põhjenduseks mittekvaliteetse teenuse.

Tuletame meelde, et A pakkus teenust 30 kalendripäeva vältel 20 korral ehk siis tööpäeviti. Ühelgi nendest 20 päevast ei tulnud B-lt ühtegi kaebust. Põhjus mõeldi välja järgmisel kalendrikuul peale seda, kui puhastusteenuse osutamine oli juba lõpetatud A poolt.

Nüüd on küsimus, mille peale loodab võlgnik, et osutatud teenuse eest esitatud arvet mitte tasuda täies ulatuses? Kas selle peale, et tegu pole selge nõudega ning kas poolte vahel on õigusvaidlus?

Debitum Collectio OÜ arvates on käesolevas kaasuses tegemist selge nõudega ning me saame alustada inkassomenetlusega.