Riigihange “Võlgade kohtuvälise sissenõudmisteenuse kontsessioon”

Viljandi Vallavalitus korraldas kontsessiooni erimenetlusega riigihanke “Võlgade kohtuvälise sissenõudmisteenuse kontsessioon”, eesmärgiga leida sobivaim pakkuja võlgade kohtuvälise sissenõudmisteenuse kontsessiooni teenuse osutamiseks.

Pakkumuste esitamise tähtajaks laekus neli (4) pakkumust.

25.05.2021 Viljandi Vallavalitsuse korraldusega tunnistati edukaks Debitum Collectio OÜ ning ASIS Consult OÜ ühispakkujate poolt esitatud pakkumus,  mis sai pakkumuste hindamiskriteeriumite kohaselt enim väärtuspunkte.