Täitmise aegumise korral saab täitemenetluse edaspidi lõpetada kohtutäitur

17.02.2021 aprillis saabub täitmise aegumistähtaeg hinnanguliselt kümnetele tuhandetel eraõiguslikele nõuetele, mille täitmist alustati enne aprilli 2011.

Selleks, kuidas võlgnik ja võlausaldaja peaksid tulevikus käituma täitemenetluse lõpetamisel selget ja ühest seisukohta veel ei ole.

Eelduslikult toob see kaasa suurema hulga kohtuvaidlusi.

Kokkuvõtte leiate https://www.just.ee/et/uudised/taitmise-aegumise-korral-saab-taitemenetluse-edaspidi-lopetada-kohtutaitur-0