Toome teieni järgmise kaasuse rubriigist “Miks nad võlgu jäid?“

Tihti on inkassokaasused olemuselt väga lihtsad, ei mingeid keerukaid kombinatsioone. Lihtsalt jäetakse maksmata saadud teenuse eest.

Firma A pakub avatäidete (uksed, aknad jms) paigaldus- ja hooldusteenust.  Firma B ostis firmalt A välisukse. Ostetud kauba eest esitatakse A poolt B-le arve, mille B ka tasub.  B ei soovi arvele Tellija objekti aadressi. Uks sai paigaldatud ja asi oli sellega korras.

Aasta möödudes kutsus Tellija firma A garantiitöid teostama, kuna paigaldatud uks ei toimi korrektselt.

Firma A tehnik veendus, et uks on kahjustada saanud ning sellele ei laiene garantii. Siiski õnnestus tehnikul uks parandada. Teostatud tööde kohta koostas firma A tehnik hooldus-remonttööde akti, mille Tellija ka allkirjastas. Aktil oli ka konkreetselt väljatoodud summad tehtud tööde eest (45 eurot + KM ja töötunni maksumus 50 eurot + KM).

Tellija ei eita et on teenuse saanud, kuid ei soovi arvet tasuda. Peale Tellija nurinat summa suuruse üle, vähendas firma A arve summat. Kuid ikkagi ei ole Tellija nõus arvet tasuma ning väidab, et firma A oleks pidanud arve väljastamisest enne väljasõitu ette hoiatama.

Debitum Collectio OÜ on seisukohal, et käesoleval juhul on tegemist selge nõudega ning me saame alustada inkassomenetlusega.