UUS! Kuupõhine õigusteenus, kus minuteid lugema ei pea!

Sõltumata majandusharust on tänases etteennustamatus turuolukorras vajalik igal ettevõttel ennast ette valmistada ootamatusteks.

Täna äparduvad ka parimad äriideed ja kindel ei saa olla ka vanadele partnersidemetele. Kui ostate endale uue auto, siis ei võta Te ju riski ilma kaskota sõita. Aga miks peaks Te sellise riski oma ettevõttele võtma jättes juriidika pilla-palla?

Meil on Teile hea uudis: ka väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad saavad endale aastase lepingu puhul lubada pädevat juristi alates 35 €/tund + käibemaks.

Teie heale äriideele Debitum Collectio OÜ poolt 365 juriidiline tugi!

Pakett “365 jurist” sisaldab alljärgnevaid õigusteenuseid:

  • vaatame üle ja koostame erinevaid lepinguid;
  • vastame äripartnerite ja klientide pretensioonidele seoses ettevõtte majandustegevusega;
  • esindame ettevõtet jooksvalt suhtluses järelvalve- ja muude ametiasutustega;
  • nõustame ettevõtjat intellektuaalomandi küsimustes (autoriõiguste reguleerimine, kaubamärkide registreerimine);
  • koostame õiguslikke analüüse ja arvamusi vastavalt ettevõtte vajadustele;
  • anname ettevõtjale esmast maksukonsultatsiooni ning vajadusel suhtleme maksuhalduriga;
  • teeme vajalikke registritoiminguid, sh osaleme vajadusele notariaaltehingute läbiviimisel;
  • hoiame vajadusel ettevõtjat ja ettevõtte juhtkonda kursis poolte vahel kokkulepitud valdkondades seadusandluse ja kohtupraktikaga;
  • aitame ettevõtjal hoiduda kahjulikest ärisuhetest;
  • teeme muid juriidilisi toiminguid vastavalt ettevõtte vajadustele.
Ettevõte 3 kuud 6 kuud 12 kuud
10 tundi 45 eurot tund 40 eurot tund 35 eurot tund
450  eurot kuus 400 eurot kuus 350 eurot kuus

Ära oota kuni asjad “hapuks lähevad“, hoopis enneta ja helista meile kohe.