Võlgnikule

Kui sina oled võlgu

Kui olete saanud kas võlausaldajalt või võlgade sissenõudmisega tegelevalt ettevõttelt meeldetuletus- või hoiatuskirja (nõudekirja) võlgnevuse osas, siis soovitame sellele kindlasti reageerida.

Kõige kiirem viis võlgnevusest vabaneda, on see tasuda.

Kui Teil ei ole võimalik korraga võlgnevust tasuda, siis soovitame kindlasti kontakteeruda nõudekirja saatjaga. Mida kiiremini kokkuleppe võlgnevuse tasumiseks saavutatakse, seda väiksemad kulud Teile, kui võlgnikule täiendavalt lisanduvad.
Võta meiega ühendust ning leiame koos lahenduse võlgnevuse tasumiseks.

Kui hilinete võlgnevuse tasumisega rakendub viivis. Viivist on õigus nõuda kuni olete oma kohustuse tasunud. Samuti on võlausaldajal õigus küsida Teilt sissenõudmiskulu ja kahjuhüvitist.

Kui Te ei reageeri võlausaldaja nõudekirjale, siis tavaliselt võlausaldaja rakendab järgnevaid õiguskaitsemeetmeid. Tavaliselt esimese asjana võlausaldaja avalikustab Teie võlgnevuse avalikes registrites. Järgmise sammuna esitab võlausaldaja avalduse kohtusse, mis toob endaga kaasa riigilõivu ning õigusabikulud ning üldjuhul jäävad kohtukulud võlgniku kanda. Siinjuures on oluline märkida, et teinekord on menetluskulude suurus suurem kui võlgnevus ise.

Ka vanasõna ütleb „Võlg on võõra oma“.
Meie soovitus on võlgnikul kindlasti suhelda võlausaldaja ja tema esindajaga. Kui võlgnik suhtleb ning üritab leida lahendusi, siis sellega hoitakse ära mõlemale osapoolele täiendavate kulude teke ning see on kõiki asjaolusid arvestades kõige soodsam lahendus – ajas ja rahas.