Õigusvaidluste lahendamine fikseeritud hinnapakkumisega

Võlgnevuste sissenõudmine pole kunagi ettevõtte või organisatsiooni põhitegevuseks, kui just tegemist pole inkassoteenuseid osutava firmaga. Debitoorne võlgnevus ei ole ettevõtte juhtide igapäevane mure ja raske on juhil kõikide teemadega samaaegselt kursis olla.  Üldlevinud arvamus on, et kui arvet ei tasuta õigeaegselt, siis on tegemist võlgnevusega. Siiski ei ole kõik võlgnevused mitte võlgnevused, vaid osa neist on õigusvaidlused.

Enam levinud näited õigusvaidlustest on tihti ehitussektoris, samuti metalli- ja puidutööstuses. Vaidlused võivad tekkida kvaliteedi, tähtaegadest või näiteks mahtude erinevusest kokkulepitule. Sellisel juhul tuleb tõusetunud probleemid nö selgeks vaielda.

 

Pooled võivad vaidlusi pidada nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses. Raskus ei olegi nendes õigusvaidlusest, mille pooled omavahel suudavad lahendada.

Paljudel juhtudel on võlausaldaja sunnitud kohtusse pöörduma, kuivõrd kumbki pool jääb enda seisukoha juurde. Võlausaldajate seas on levinud arusaam, et kõige paremad õigusvaidluste lahendaja on advokaadi- ja õigusbürood. Jah, nad on hea lahendus, aga kas ka parim lahendus?

Juristide ja advokaatide teenuste hinnakiri  on üldjuhul tunnipõhine. Kui palju tunde kulub vaidlusele, see on aga raske ette prognoosida. Võlausaldaja kohustub aga kõik selle töö tasuma.

Debitum Collectio meeskond on seda meelt, et õigusteenuse pakkuja võiks osa riski oma kanda võtta.

 

Järgnevalt näide elust enesest. Hiljuti pöördus Debitum Collectio OÜ poole võlausaldaja, kellel oli kaks jõustunud kohtuotsust kokku summas ca 120 000 eurot. Võlausaldaja oli läbinud kohtutee, mis vältas ca aasta. Maksma läks see talle teenustasudena suurusjärgus 25 000 eurot. Võlausaldaja soovis enda nõudeõigused võlgnike osas realiseerida ehk müüa. Miks? Sest ajaks, mil kohtumenetlus lõpule jõudis oli juba problemaatiline võlgnikult võlga kätte saada.

 

Debitum Collectio OÜ pakub oluliselt soodsamat alternatiivi protsendipõhise fikseeritud hinnaga õigusvaidluste lahendamisel. Milles on siin võlausaldaja edu? Eelnevalt toodud näites jääb võlausaldajal alles ca 25 000,00 eurot.

 

Toome Teile lihtsal näite. Omate Saksamaal toodetud autot, mis läheb katki ja vajab remonti. Te ei sõida ju autoga Saksamaale tehasesse seda parandama, kuigi seal peaksid olema kõige pädevamad spetsialistid. Nad on küll pädevad, aga Teile ei ole see majanduslikult otstarbekas, sest ka kohalikus töökojas saab auto remonditud.

Sama soovitame ka meie Teile. Omades nõudeid, kus on õigusvaidlus, küsige õigusvaidluste lahendamisel protsendipõhist hinnapakkumist. See distsiplineerib nii inkasso kui ka õigusteenuse pakkujat.

 

Debitum Collectio OÜ hindab enne kohtumenetluse algust oma töö mahu, mille alusel kujuneb kindel protsent õigusvaidluse summast. See protsent ei muutu. Selliselt on võlausaldajale garanteeritud menetleja huvitatus nõudega tegeleda.