Riski- ja juhtimisaudit

Riskid on ohud, mis võivad äriühingu eesmärkide saavutamist negatiivselt mõjutada või takistada eesmärkide saavutamist. Riskidega toime tulemiseks peab äriühingus olema kehtestatud riskijuhtimise protsess. Riskijuhtimine tähendab efektiivsete kontrollide kehtestamist kõigis ettevõtte põhiprotsessides. Rahaliste kadude seisukohalt on alati kõrgema riskiga nii sisseostu- kui müügiprotsess. Tihti jõutakse riskijuhtimiseni alles peale ettevõttele olulise majandusliku kahju tekkimist. Aitame teie ettevõttes juurutada mõjusa riskijuhtimise raamistiku koos elluviimise, seire ja pideva parendamisega.

Viime läbi ka teise osapoole auditid ettevõtte protsesside ja tarneahela seireks eesmärgiga leida tõendeid teie poolt juurutatud spetsifitseeritud nõuetele. Kuna ärikeskkond ajas muutub pidevalt, siis kontrollime kas ettevõttes kehtivad spetsifitseeritud nõuded on ajakohased ja sisuliselt ettevõttele kasulikud. Näiteks on ettevõttes kehtestatud nõue võtta kolm konkureerivat hinnapakkumist. Auditi käigus võib aga selguda, et sisuliselt oleks neljas ja viies pakkumine parem olnud, aga neid ei võetud. Teise osapoole auditid aitavad välistada laialtlevinud nö. “maakera sisse uue maakera“ ehitamist ettevõtte kontekstis.